GCP Architect

elouisehetrick
 • Post Date: November 15, 2023
 • Applications 0
 • Views 214
Job Overview

B2B  do 190 /h

Architekt chmury publicznej to rola odpowiedzialna za architekturę usług i aplikacji oraz konfigurację korporacyjnego środowiska chmury publicznej GCP (Landing zone). Projekt jest stabilny i długofalowy. Współpraca realizowana w trybie hybrydowym, z przewagą pracy zdalnej z dowolnego miejsca w Polsce (90%). Okazjonalne spotkania w biurze w centrum Warszawy.

Główne zadania

 • Planowanie oraz określanie docelowej konfiguracji środowiska chmury publicznej (Landing Zone) dla migrowanych oraz tworzonych od podstaw aplikacji
 • Konsultacje z innymi zespołami w organizacji architektury logicznej oraz korporacyjnej konfiguracji chmury publicznej (Landing Zone)
 • Mapowanie potrzeb biznesowych na konkretne rozwiązania lub usługi dostępne w chmurze, w szczególności rozwiązań typu PaaS
 • Szacowanie i optymalizacja kosztów usług chmury publicznej dla wskazanego rozwiązania, budowanego lub migrowanego do chmury publicznej
 • Wsparcie projektów migracyjnych do chmury GCP
 • Uczestnictwo w transferze wiedzy do organizacji (warsztaty, prezentacje)

Oczekiwania:

 • Bardzo dobrze znasz usługi i rozwiązania chmury GCP, w tym Storage, Compute (+ Serverless), Networking i DevOps.
 • Rozumiesz technologie z obszaru Cloud Native takie jak min. Docker, Kubernetes
 • Znasz poszczególne usługi chmury publicznej, ich ograniczenia oraz projektujesz ich wykorzystanie w celu osiągnięcia założonego celu technologicznego lub biznesowego
 • Znasz podstawy języków programowania, dobrze poruszasz się w infrastrukturze IT, masz podstawy usług baz danych i potrafisz transformować potrzeby aplikacyjne na usługi dostępne w chmurze publicznej,
 • Rozumiesz architekturę logiczną (podział na komponenty, moduły) oraz „fizyczną” (serwery, usługi) aplikacji, rozumiesz jak działa proces projektowania aplikacji w środowisku
 • Znasz modele rozliczeniowe poszczególnych usług chmury i jesteś w stanie analizować koszty w trakcie procesu projektowania rozwiązań aplikacyjnych i infrastrukturalnych
 • Potrafisz definiować standardy techniczne dla środowisk chmury publicznej oraz na bazie trendów i zmian rekomendować wykorzystanie nowych rozwiązań dla organizacji
 • Znasz język angielski na poziomie minimum komunikatywnym pozwalającym na współpracę z innymi, czytanie i tworzenie dokumentacji
 • Pracowałeś/-aś na stanowiskach „senior”, które wymagały kompetencji w zakresie wypracowywania i budowy standardów
 • Posiadasz duże zdolności komunikacyjne i potrafisz współpracować z innym zespołami
 • Rozumiesz architekturę systemów oraz aplikacji
 • Wspierałeś/-aś migrację rozwiązań z on-premise na chmurę.
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.