SDN DevOps

Infastage
  • Post Date: August 30, 2019
  • Applications 0
  • Views 380
Job Overview

Zakres obowiązków:
-współpraca z zespołem wytwórczym w implementacji i automatyzacji usług i modułów systemu SDN,
-wyszukiwanie, testowanie oraz wdrażanie narzędzi, procesów i rozwiązań ułatwiających i przyspieszających pracę zespołu wytwórczego,
-planowanie, rozbudowa i administracja systemami DevOps (wirtualizacja, konteneryzacja, CI, CD),
-wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów infrastrukturalnych i sieciowych,
-współpraca z zespołem administratorów infrastruktury.

Oczekiwania:
-doświadczenie w orkiestracji NFV,
-doświadczenie w administrowaniu systemami Linux,
-doświadczenie z zakresu konteneryzacji (Docker, Kubernetes/Swarm),
-doświadczenie z zakresu wirtualizacji (Openstack i/lub CloudStack),
-debuggowanie problemów sieciowych,
-Java – doświadczenie w utrzymaniu aplikacji Java’owych,
-doświadczenie z zakresu Infrastructure as a Code (preferowany Ansible),
-doświadczenie z narzędziami CI/CD: Jenkins, Jenkins pipelines,
-dobra znajomość języków skryptowych (preferowane Python i Bash),
-doświadczenie w tworzeniu automatyzacji wspierającej zespół wytwórczy w zakresie budowania oraz testowania działania kodu.

Dodatkowe atuty:
-doświadczenie z Karaf,
-znajomość ELK,
-znajomość narzędzi do monitoringu (Grafana, Prometheus),
-doświadczenie w pracy w metodykach zwinnych,
-znajomość: ONOS, OVS, Yang, OSGi,
-doświadczenie w używaniu narzędzi testowych (Ixia lub podobnych),
-umiejętność współpracy z zespołem wytwórczym w zakresie definiowania wymagań,
-wsparcia przy tworzeniu, testowaniu i odbiorze rozwiązań,
-wiedza z zakresu CCNA/CCNP, mile widziany certyfikat,
-ukierunkowanie na przekazywanie dobrych praktyk DevOps w zespole wytwórczym.

Co w zamian?
-pracę w gronie pasjonatów i profesjonalistów przy użyciu najnowszych technologii,
-udział w unikalnym w skali kraju projekcie R&D,
-pakiet świadczeń socjalnych (pakiet medyczny LuxMed, karnet sportowy),
-benefity socjalne i oferty pracownicze,
-elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
-parking dla pracowników.

Job Detail
  • GenderBoth
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.