Technical Solutions Manager /Senior ERP Developer

elouisehetrick
  • Post Date: December 7, 2021
  • Applications 0
  • Views 706
Job Overview

Potrzebujemy Twojego wsparcia w zakresie:

 

Budowy i wdrażania nowoczesnych systemów ERP (IFS Applications) dla klientów z USA

Koordynacji wszystkich działa technicznych w ramach projektu wdrożenia/upgrade IFS Applications, od wstępnego wdrożenia oprogramowania po wsparcie po uruchomieniu.

Pełnienia roli punktu kontaktowego dla klienta i zespołu projektowego oraz zapewnia dobrą komunikację między zespołami technicznymi a członkami zespołu projektowego.

Planowania/koordynowania/śledzenia postępów działań rozwojowych w zakresie konfiguracji, raportów, integracji i modyfikacji oraz szkoleń technicznych.

Prognozowania zapotrzebowania na zasoby techniczne.

Rozwiązywania problemów technicznych w trakcie projektu i raportowanie o stanie projektu na spotkaniach zespołu projektowego.

Modyfikacji istniejących i tworzenia nowych funkcji ERP

Przygotowywania skryptów i zapytań dla baz Oracle (SQL)

Budowy i zmian w istniejących raportach operacyjnych (IFS Report Builder)

Budowy raportów analitycznych (SQL, IFS Business Reporter, IFS Lobby)

Budowy integracji i automatyzacji procesów przy pomocy platformy Boomi

Konfiguracji interfejsu użytkownika przy pomocy narzędzi administracyjnych (nowe pola, obiekty, zakładki, zdarzenia bazodanowe i inne

 

Aplikuj na to stanowisko, jeśli:

Masz na swoim koncie 10-15 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, pracujesz jako TSM / Senior Developer we wdrożeniach IFS Applications

Masz duże doświadczenie w inżynierii oprogramowania lub inżynierii systemów

Masz szeroki zestaw umiejętności technicznych, ze znajomością różnych technologii i zagadnień technicznych wymaganych do wdrożenia, dostosowania i obsługi pakietu produktów IFS

Posiadasz wiedzę praktyczną i doświadczenie w zakresie procesów i protokołów wymaganych do inżynierii systemów i/lub inżynierii oprogramowania

Posiadasz doświadczenie w obsłudze projektów wdrożeniowych lub upgrade od startu do uruchomienia

Doświadczenie w wykonywaniu typowych funkcji administratora systemu, takich jak ustawianie zabezpieczeń i profili użytkowników oraz zarządzanie konfiguracją we wdrażanym produkcie IFS

Biegle posługujesz się językiem angielskim

Odnajdujesz się w pracy zespołowej

Jesteś otwarty/a na zdobywanie wiedzy

Wynagrodzenie : B2B 110 PLN/h + VAT lub  ekwiwalent  na UoP.

Job Detail
  • Experience5 Years
  • GenderBoth
  • QualificationMaster’s Degree
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.